ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

دفتر گروه

 

وظایف کارشناس آموزش گروه طب اورژانس :

 

نام کارشناس آموزش گروه : خانم برومند

·        گردآوری ، تایپ و تکثیر سئوالات امتحانی درون بخشی در طول سال

·        برگزاری امتحانات درون بخشی رزیدنت، اینترن و استاژر به صورت دوره ای و ماهیانه

·        تصحیح اوراق امتحانی ، محاسبه و ارسال نمره امتحانات دوره ای و ماهیانه

·        کنترل حضور و غیاب  اینترن ها و رزیدنت ها

·        تهیه برنامه و هماهنگی با اساتید و فراگیران جهت برگزاری کلاسها

·        گردآوری ، تایپ و ارسال برنامه کشیک اتندینگ، رزیدنت ها و اینترن ها به صورت ماهیانه

·        ارسال گواهی انجام کار رزیدنت ها به صورت ماهیانه به دفتر آموزش پزشکی

·        تهیه و بارگذاری مطالب مربوط به وب سایت گروه طب اورژانس

·        رسیدگی به نامه های اتوماسیون اداری و هماهنگی با مدیر گروه جهت ارسال پاسخ و بایگانی

·        رسیدگی به سیستم جامع کنترل تردد و ثبت مرخصی اتندینگ و رزیدنت ها

·        درخواست و پیگیری جهت تهیه وسائل مورد نیاز گروه به صورت ماهیانه

·        هماهنگی جهت برگزاری جلسات گروه

·        مسئولیت وسائل سمعی و بصری گروه و کلاس درس

·        رسیدگی به امور آموزشی و پژوهشی گروه

·        همکاری با دفتر آموزش پزشکی در صورت نیاز

·        اطلاع رسانی امور آموزشی گروه

·        همکاری با پرسنل بخش

مکان : بیمارستان شهید صدوقی، بخش اورژانس

تلفن : 318224000-035