ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

اعضای گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دکتر محمدعلی جعفری ندوشن
 

 

متخصص طب اورژانس

استادیار

 

رزومه

محل کار : بیمارستان شهید صدوقی

بیمارستان شهید رهنمون

دکتر علیرضا اسماعیلی

 

 

متخصص طب اورژانس

  استادیار

رزومه

محل کار : بیمارستان شهید صدوقی

بیمارستان شهید رهنمون 

دکتر ناصر محمد کریمی

 

استادیار

  متخصص طب اورژانس

رزومه

 

محل کار : بیمارستان شهید صدوقی

بیمارستان شهید رهنمون

 

دکتر مجید حاجی مقصودی

 

متخصص طب اورژانس

استادیار 

رزومه

 

محل کار : بیمارستان شهید صدوقی

بیمارستان شهید رهنمون 

 

دکتر مهدی باقرآبادی
 

 

متخصص طب اورژانس


استادیار 

 

رزومه
 

 

محل کار : بیمارستان شهید صدوقی

بیمارستان شهید رهنمون

 

دکتر عباس عدالت خواه

 


متخصص طب اورژانس

 

استادیار

 

رزومه

 

محل کار : بیمارستان شهید صدوقی

بیمارستان شهید رهنمون
 

 

دکتر علی راعی عزآبادی

 

متخصص طب اورژانس

 

استادیار

 

رزومه

 

محل کار : بیمارستان شهید صدوقی

بیمارستان شهید رهنمون

 

دکتر مهرناز نیکویه

 

متخصص ارتوپدی

 

استادیار

 

رزومه

 

محل کار : بیمارستان شهید صدوقی

بیمارستان شهید رهنمون

 

دکتر فاطمه مجلل نجار
 

 

متخصص طب اورژانس

 

استادیار


 

 

 

رزومه

 

محل کار : بیمارستان شهید صدوقی

بیمارستان شهید رهنمون

 

دکتر سهیلا عظیمی ابرقوئی

 

 

متخصص طب اورژانس

 

استادیار

 

رزومه

 

محل کار : بیمارستان شهید صدوقی

بیمارستان شهید رهنمون
 

 

دکتر مطهره انوری تفتی

 

متخصص طب اورژانس

 

استادیار

 

رزومه

 

محل کار : بیمارستان شهید صدوقی

بیمارستان شهید رهنمون

 

دکتر فائزه زینلی نصرآبادی

 

متخصص طب اورژانس

 

استادیار

رزومه
 

محل کار : بیمارستان شهید صدوقی

بیمارستان شهید رهنمون